Ставненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 
Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти
 
Структура та органи управління закладу освіти
 
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 
Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
 
Освітня програма
Інформація про перелік коштів, товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
 
Зарахування учнів до 1 класу
Відкрити