Ставненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

 

Методична робота

 


 

 

 

4 грудня 2018 року  відбулося засідання методичного   об’єднання  вчителів  природничо-математичного циклу.  На тему «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій».  Колеги поділилися  досвідом роботи  з   використання  інноваційних технологій  у сучасній  школі. Дубінчак В.І., вчителька фізики,  показала майстер-клас   «Я роблю це так…»

 

3 грудня було проведено засідання семінару –практикуму вчителів початкових класів .  З цікавими повідомленнями  виступила Грибінь Н. П. , учителька 1 класу. Вона поділилася досвідом роботи   у 1 класі. Присутні мали змогу  відвідати  урок  «Пригоди краплинок»


21 листопада 2018 року відбувся тренінг з педагогами початкової школи  «НУШ – нові можливості і виклики»

 

 

                                         

 

 

План роботи методичного кабінету на 2018-2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В С Т У П

          Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога.  До творчості вчителя спонукає й сьогоднішній учень – розвинена нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника.

Відповідно до положень Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти і науки в Україні , державної програми „Учитель”,   Державної  національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст.», Конвенціїї ООН про права дитини,  Конвенції виховання  дітей та молоді  в національній освіті, наказу №1243 від 31.10.2011 МОН МС України «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» , Концепції Нова українська школа  методична робота в школі у 2016-2017 н.р. була спрямована на реалізацію  методичної проблеми «Підвищення ефективності уроку, позакласних заходів, всієї системи навчально-виховної роботи з метою формування висококомпетентної особистості учня».

            У період, коли освіта України  набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільстві потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми.

Головним завданням методичної роботи школи у 2017-2018 навчальному році було  створення умов для самореалізації, самовдосконалення вчителя та учня, впровадження у практику роботи інноваційних технологій навчання та виховання, формування навичок здорового способу життя учнівської молоді.   

       На  початку року в школі  була створена  методична рада школи:

Дуб Н. П., голова методичної ради, категорія вища, Шелемончак І.Ю., секретар методичної ради, категорія вища, Чурей Н. І.,  спеціаліст І категорії, керівник методичного об’єднання  суспільно-гуманітарного циклу, Дубінчак В. І. ,спеціаліст І категорії, керівник м/о природничо-математичного циклу,   Варга В. І., керівник психолого-педагогічного семінару вчителів 1-4 класів, Іваниця М. В., директор школи, категорія вища,  Мушак М. М., практичний психолог школи, спеціаліст І категорії, завданням якої було:

   - створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності;

    - створення системи методичного супроводу педагогічних інновацій;

    - створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет;

     - впровадження перспективного досвіду вчителів школи, району, області, України  та передових освітніх технологій у практику роботи вчителів школи;

     - забезпечення популяризації педагогічних ініціатив, перспективного досвіду і реальних досягнень педагогів;

    – забезпечення взаємодії та відповідальності між усіма ланками методичної роботи;

    - удосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій;

- забезпечення психолого-педагогічних умов для формування компетентної особисто

          Методична робота з вчителями була організована на основі рекомендацій методичної роботи з кадрами в установах народної освіти. При плануванні, в першу чергу, враховувалися проблемні аспекти вчителів, стан навчально-виховної роботи, якість знань і навичок учнів за попередній навчальний рік.  Із педагогами школи було проведено  інструктивно-методичну нараду,  на якій  було  опрацьовано  навчальні програми  для 5-7 класів  зі змінами, затверджених наказом  МОН України від 07.06.2017 №804,  листів МОН України від  09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів  у  загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 27.07.2017 № 1/9/413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 роках.

                  Зростання педагогічної майстерності – головне завдання методичної роботи. Вчителі школи під час проведення уроків працювали над розвитком мислення учнів,  належну увага звертали  на   засвоєння навчального матеріалу, підготовки дитини до життя.  Чітка система поурочного і тематичного контролю знань і умінь учнів сприяла встановленню постійного зворотного зв’язку  вчителя з учнями, своєчасної корекції знань, розвитку здібностей сильного учня та попередження успішності «слабкого», проводилась робота щодо профільного навчання, велика увага зверталася на роботу з обдарованими учнями.

                 У 2017-2018 н. р. у школі працювали семінар-практикум вчителів початкових класів (кер. Варга В.І.), методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Чурей Н.І.), методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу (Дубінчак В. І.) та методоб’єднання класних керівників (кер. Шелемончак І.Ю.).  На засіданнях методоб’єднань обговорювалися методичні рекомендації МОН України щодо викладання навчальних дисциплін, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, опрацьовувалась інструкція щодо ведення класних журналів.

      Вчителі початкових класів протягом року працювали над проблемним питанням «Формування пізнавальних здібностей учнів 1-4 класів на уроках та виховання в  них ціннісного ставлення до людей, родини, сім’ї» . Завдання, поставлені перед членами м/о було виконано.

       На засіданні семінару-практикуму вчителів початкових класів було  обговорено методичний лист МОН  України «Особливості  навчально-виховного процесу  в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 н. р  ».  Із цікавими повідомленнями  на педагогічних посиденьках  (листопад) виступили Генюта Т.В.,  «Критичне мислення школярів у сучасній школі методом ігрової діяльності на уроках літературного читання», Падяк В. А.   «Критичне мислення школярів  у сучасній школі методом ігрової діяльності на уроках математики»   У березні педагоги взяли участь у педагогічній ярмарці ідей, де обмінялися досвідом роботи щодо розвитку розумових та пізнавальних здібностей учнів на уроках  природознавства через використання різновидів наочності та ІКТ. Психологог школи  Мушак Марина Михайлівна провела тренінг для педагогів початкової школи « Гіперактивна дитина». У лютому Варга В.І. провела майстер-клас з природознавства. Вчителька 4 класу Грибінь Н.П. провела інтегрований урок з математики та природознавства.        Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу працювало над проблемою «Розвиток учня як особистості в умовах компетентнісного підходу до навчання. Члени методоб’єднання     провели  семінар-консультацію «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу». Педагоги обмінялися досвідом роботи «Критичне мислення учнів на уроках зарубіжної літератури»  (вчитель Шелемончак І.Ю.) З цікавими повідомленнями виступили Планчак С. І., Добей Т.Ю.  У лютому  члени методичного обєднання взяли участь у семінарі-практикумі . Учитель історії Кутлик В.М. поділився досвідом роботи з формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення історії шляхом використання технології критичного мислення.  Дуркот М. М. ,учителька німецької мови провела майстер-клас.  У травні члени м. о. взяли участь у методичному діалозі, де поділились досвідом роботи щодо підготовки учнів 9,11. Класів до здачі ДПА та ЗНО.                   Методичне об’єднання вчителів природничо-математичног циклу працювало над проблемою «Підвищення ефективності та якості уроків шляхом впровадження новітніх технологій». У жовтні було проведено круглий стіл  «Розвиток критичного мислення на уроках природничо-математичного циклу».  Досвідом роботи з питання «Розвиток критичного мислення учнів – шлях у формуванні математичної компетентності» поділилися учителі математики Планчак І.І.,Іваниця М. В., Іваниця Л.В. Педагоги відвідали уроки у вчительки математики Планчак І. І. «Трикутник. Прямокутник. Квадрат.» (5 клас), учителя інформатики Оленя Ю.Ю. «Локальна мережа , використання мережевих папок» (5 клас), Івапниця М. В. «Інтеграл та його застосування» (11 клас)  У лютому  було проведено семінар- практикум «Шляхи вдосконалення роботи учителів природничо- математичного циклу щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій». Із цікавими повідомленнями виступили  Соровчак Н. С. ( учителька хімії), Планчак І. І. (учителька математики). Цікаві фрагменти уроку члени методичного об’єднання побачили на уроці географії у 8 класі «Внутрішні води Південної Америки» (учитель Федич Н. Ю.).     Методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемою «Підвищення ефективності позакласних заходів, всієї системи виховної роботи з метою формування всебічно обдарованої особистості учня, патріота своєї держави». У листопаді класні керівники провели засідання за круглим столом « Методи виховання компетентного випускника», де обмінялися досвідом роботи щодо виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей, системи роботи з національного виховання.        Шелемончак І.Ю. ознайомила присутніх із новими формами позакласної виховної роботи.  Класні керівники 5-11 класів поділилися досвідом роботи з питання «Шляхи формування і розвитку ключових компетентностей учнів му сучасних умовах». Було проведено практичне заняття квест «Я люблю Україну» (5-8 класи). У листопаді психолог школи Мушак М.М. провела тренінг з педагогами «Запобігання втраті учнівською молоддю життєвих цінностей». У лютому було проведено квест «Молодь за здоровий спосіб життя».  У травні класні керівники взяли участь у фестивалі методичних ідей, де поділилися досвідом роботи. На допомогу педагогам школи у методичному кабінеті розроблені  інформаційно-методичніматеріали :<>-----  Учні школи взяли участь у конкурсі «Захисник Вітчизни».        

 

  Учень 7 класу Флуд  Артем став переможцем ІІ (районного) етапу Конкурсу у номінації «Малюнок» (керівник Гасич Н.Ю.).,

Німець Вікторія (8 клас)  -  у номінації «Лист солдату»

Учениця 8 класу Німець Вікторія у ІІІ (обласному) етапі цього Конкурсу  виборола перше місце у номінації «Лист солдату»  та була нагороджена Грамотою та цінним подарунком (керівник Дуб Н.П.).

Роботи учнів школи «Осінній годинник»,«Осінній етюд», «Ніч яка місячна» стали переможцями ІІ (районного етапу) Всеукраїнського конкурсу  дитячої творчості «Знай і люби свій  рідний край».           

   Учениця 11 класу Кушнір Юліана у І етапі захисту робіт МАН посіла 1 місце, у ІІ етапі (обласному)   3 місце ( збірка поезій  «Земле рідна моя»).                                                           

Активну участь взяли учні  школи у районному етапі конкурсу «Воскресни, писанко», за що були нагороджені Грамотою «За найкращий фольклорний виступ».

У жовтні  відбулися районні змагання з футболу «Шкіряний м’яч».  Футбольна команда юнаків школи посіла другу сходинку.

У грудні на базі Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулися районні змагання з волейболу (юнаки). Команда учнів школи виборола 1 місце.  Дівчата зайняли 2 місце

У березні на базі Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулися районні змагання  з тенісу. Перше місце вибороли учні Ставненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів : Сивак Андріана, Лялька Денис, Данко Олександр (вчитель Іваниця В.П.)

У ІІ етапі фізкультурно-оздоровчої гри «Лелеченя» команда школи посіла  1 місце, на обласних змаганнях – 4 місце.

На районних змаганнях з футболу  команда юнаків – на 1 місці.

Юнацька збірна з волейболу у області  стали срібними призерами

У травні відбувся конкурс  «Вірш. Малюнок. Лист до мами.»

Учні школи   Гебрян Олександра та Флуд Артем у районному етапі у номінаціях «Лист» та «Малюнок» посіли 1 місце. (керівники Добей Т.Ю. та Гасич Н.Ю.) .

Гебрян О. у  обласному етапі конкурсу  - 2 місце (кер. Добей Т.Ю.)

      У школі працювали  гуртки: виразне читання (5 клас,керівник Добей ТЮ.),  «Прекрасне навколо нас» (9 клас,образотворче мистецтво, керівник

 Гасич Н.Ю.,  «Юні історики-дослідники» ( 8, 9 класи ,кер. Чурей Н.І.)«Умілі руки» ( 4-7 класи, керівник  Дубінчак В.І.) , «Літературна майстерня»  (11 клас, керівник Планчак С.І.) , «Лідерство – запорука успіху» (8,11 класи, керівник Шелемончак І.Ю.), заняття яких проводилося своєчасно. Протягом року учасники гуртків презентували свою роботу .          

      Аналізуючи стан навчально-виховної роботи школи, варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є використання сучасних інформаційних технологій в  навчально-виховному процесі; збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління; виховання патріотизму, громадянських якостей особистості,  розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

      У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив продовжить роботу над проблемним питанням «Підвищення ефективності уроку, позакласних заходів, всієї системи навчально-виховного процесу з метою формування  всебічно розвиненої висококомпетентної особистості  учня».

 

 

 

РАДА  МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

 

 

 

 1. Дуб Н. П. – ЗДНВР, голова методичної ради.

 

 1. Шелемончак І. Ю. – заступник директора по виховній роботі, керівник м/о класних керівників, вчитель вищої категорії.

 

 1. Чурей Н. І.– вчитель історії та правознавства , керівник м/о суспільно-гуманітарного циклу, І категорія, секретар методичної ради.

 

 1. Дубінчак В.І.  – вчитель математики, категорія І, керівник м/о вчителів природничо-математичного циклу.

 

 1. Варга В.І. – вчитель початкових класів, категорія І, керівник психолого-педагогічного семінару вчителів 1- 4 класів.

 

 1. Іваниця М. В. –  директор школи, вчитель математики, категорія вища

 

 1. Мушак М.М. – практичний психолог школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

 

Науково-методична проблема

 

«Підвищення ефективності уроку, позакласних заходів, всієї системи навчально-виховного процесу з метою формування  всебічно обдарованої  висококомпетентної  особистості учня».

Основні завдання методичної ради на 2018– 2019 н. р. :

 

 1.   Організувати освітню діяльність з урахуванням нового Закону про освіту від 05.09. 2017 року, листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-15 «Про  структуру 2018/2019  навчального року та навчальні плани загальноосвітніх  навчальних закладів», від  03.07.2018 №1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»  «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році», постанови Кабінету Міністрів України 09.08.2017 №576 «Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань  захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 2.  З метою  впровадження Концепції „Нова  українська школа”  педагогам працювати над розвитком ключових компетентностей, що  покликані забезпечити соціалізацію учнів та їхню інтеграцію в сучасне суспільство, сформувати в них стійкі моральні принципи й світоглядні орієнтири, виховати особистість із національною свідомістю, громадянськими якостями й критичним мисленням, здатною до творчого вирішення життєвих задач, саморозвитку та самонавчання.

 

 

 3. Створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

4. Впровадження перспективного досвіду вчителів школи, району, області, України  та передових освітніх технологій у практику роботи вчителів школи.

5. Вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій.

6. Забезпечення психолого-педагогічних умов для формування компетентної особистості.

7. Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня.

8.  Вдосконалення організаційно-методичноїроботи у підготовці та участі випускників 2019 року в   ДПА  та ЗНО.

9.  Забезпечення якісного допрофільного і профільного навчання учнів.

 

 

 

 

 

 

Засідання  1                                    вересень

 

п/п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

1.

Аналіз роботи методичної ради за 2017 2018 начальний рік, затвердження плану роботи методичних об’єднань на 2018-2019 н. р.

Голова методичної  ради

2.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Голова методичної ради

3.

 Опрацювання Листа Міністерства освіти і науки України  від 03. 07. 2018року № 1/9-415 «Шодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»

Педагоги школи

4.

Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару «Обдарована дитина»

Психолог школи

 

5.

Затвердження Положення про шкільне методичне об’єднання педагогічних працівників,  планів методичних об’єднань  школи , плану роботи педагогта плану роботи заступника директора з виховної роботи

Голова методичної ради

6.

Затвердження завдань шкільних предметних олімпіад

Голова методичної ради

 

7.

Про атестацію педагогічних працівників

ЗДНВР

8.

Про організацію конкурсу «Учитель року»

ЗДНВР

 

 

 

  

 

 

 

 

Засідання  2                                   листопад

 

  Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій                     

п\п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ділова гра «Сучасні педагогічні технології»  (жовтень)

 

 

Обговорення і затвердження списків учнів для участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

 

Про роботу педколективу щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО

 

 

 

Панорама творчості вчителів, що атестуються «Наш бренд -педмайстерність і талант»

 

 

Підготовка і проведення педагогічної ради «Використання потенціалу сучасних методів навчання на уроках іноземної мови»

 

 

Завуч школи

 

 

голова метод. ради

 

 

 

 

завуч школи, вчителі-предметники

 

 

 

вчителі- предметники

 

 

 

 

Завуч школи,творча група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання  3                                січень

 

п\п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефіле сучасного уроку(методичний ринг)

 

Аналіз участі учнів у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад  з базових дисциплін, конкурсах.

 

Про стан роботи з учнями , що мають початковий рівень навчальних досягнень

 

Про роботу гуртків,факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять

 

Підготовка і проведення педагогічної ради   «Виховання в учнів екологічної культури»

 

 

 

 

 

вчителі школи, завуч школи

 

 

 

 

керівники м етодичних об’єднань

 

 

вчителі- предметними,

завуч школи

 

 

 

вчителі - предметники

динамічна група

 

 

 

Засідання  4                                 квітень

 

п\п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про підсумки атестації вчителів

 

 

Про підготовку та організацію проведення  ДПА в 9 класі

 

Про підготовку учнів 11 класу до здачі ДПА та ЗНО

 

 

Презентаційний звіт керівників МО про результати творчої педагогічної діяльності вчителів

 

 

 

директор школи

 

 

завуч школи

 

 

керівники м/о, вчителі-предметники

 

 

 

керівники м/о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання  5                              червень

 

п\п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  підсумки  методичної роботи  з педкадрами

 

Про стан виконання навчальних програм учителями школи

 

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік. Підсумки  моніторингу навчального

 

процесу за навчальних рік

 

Про підготовку до серпневих нарад учителів

 

 голова метод. ради

 

 

завуч школи

 

 

завуч школи, вчителі

 

 

 

 

динамічна група

 

 

дирекція школи

 

                                                           

СТАВНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

             ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ РАДИ

                              ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                     НАКАЗ

31.08. 2018                                  Ставне                                                  №  

Про організацію методичної  роботи

 

  На сьогодні ключовими в суспільстві та системі освіти  є процес впровадження Нової української школи, яка має закласти її новий зміст на основі формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей та учнівської молоді, необхідних для успішної самореалізації як «особистість – цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією, інноватор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».Тому в умовах реформування системи загальної середньої освіти в Україні виникла потреба зміни підходів до організації науково-методичного супроводу професійної діяльності вчителя, забезпечення оптимальних умов для його професійного й особистісного розвитку. Це зумовлює формування нових основоположних  підходів, бачень щодо супроводження праці педагогічних працівників, розвитку їхнього освітнього потенціалу, визначення змісту та структурних компонентів методичної роботи, застосування оптимальних форм її організації з метою досягнення спрогнозованого результату.Основний напрям змін шкільної методичної роботи будується на  професійному інтересі кожного вчителя, який виявляється на основі особистого професійного запиту

Школаце живий організм, що постійно розвивається і змінюється. Сучасний світ потребує сучасних форм роботи. Форми роботи потребують нового погляду з врахуванням особливостей педагогічного колективу.

          У 2018-2019 навчальному році педагоги школи працюватимуть над реалізацією  Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим у 2011 році. 

З метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до резолюцій районної серпневої конференції педагогічних працівників, завдань педколективу на 2018-2019 навчальний рік  та враховуючи результати аналізу методичної роботи з педагогічними працівниками закладу у 2017-2018 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1.У 2018- 2019 навчальному році педагогам школи продовжити працювати над проблемою   «Підвищення ефективності уроку, позакласних заходів, всієї системи навчально-виховного процесу з метою формування  всебічно  високо компетентної особистості  учня».

2. Організувати освітню діяльність з урахуванням листів Міністерства освіти і науки України від  03.07.2018 №1/9-415 «Щодо  вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році».

3. З метою впровадження Концепції „Нова  українська школа”  педагогам працювати над розвитком ключових компетентностей, що  покликані забезпечити соціалізацію учнів та їхню інтеграцію в сучасне суспільство, сформувати в них стійкі моральні принципи й світоглядні орієнтири, виховати особистість із національною свідомістю, громадянськими якостями й критичним мисленням, здатною до творчого вирішення життєвих задач, саморозвитку та самонавчання.

4. У 2018-2019 навчальному році методичну роботу в школі організувати як особистісно зорієнтовану, адаптивну й мобільну, гнучку, таку, що своєчасно реагує на запити всіх педагогічних працівників та задовольняє їх, стимулювати професійному  інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя для вдосконалення педагогічної практики.

5. Педагогам школи працювати над поглибленням змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації роботи факультативів, курсів за вибором,  удосконалювати психолого-педагогічний та науково-методичний супровіду функціонування допрофільного та профільного навчання, всього   навчально-виховногопроцесу у школі.

    6. Продовжити роботу з впровадження в практику роботи інноваційних   технологій,  найдосконаліших методів, форм та принципів навчання; систематично вивчати та аналізувати навчальні плани, програми, підручники, методичні розробки, інструкції, рекомендації щодо змісту, форм і методів проведення уроків, позакласної та позашкільної роботи, усього навчально - виховного процесу.

     7. Педагогам школи  підготувати учнів для участі в учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану та Всеукраїнських конкурсах

     8. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності  

«Учитель року» та інших  конкурсах педагогічної майстерності.

      9. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до

науково-дослідницької роботи (МАН), факультативних та гурткових занять з метою поглиблення вивчення предметів навчального плану.

        10. Створити належні умови для адаптації учнів 1, 5, 10  класів до навчання.

        11. Вдосконалювати форми та методи роботи для підготовки випускників 2019 року до складання ДПА та ЗНО.

         12. Всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції, скоординувавши його із психологічною службою школи.

           13. Класним керівникам продовжувати роботу над реалізацією в систему виховної роботи Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

           14. Продовжити реалізацію  Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641).

           15. Продовження роботи з формування в учнів навичок здорового способу життя, профілактики правопорушень.

            16. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні  курсових робіт через індивідуальні консультації.               17. Затвердити циклограму роботи з педагогічними працівниками на 2018-2019 навчальний рік (додаток №1)

             18. Затвердити склад методичної ради  ( додаток 2)

             19.. Затвердити план роботи методичного кабінету (додаток №3)

              20 .Продовжити роботу шкільних методичних  предметних об’єднань та призначити керівників м/о (додаток №4).

            21. Продовжити роботу практикуму-семінару вчителів початкових класів (додаток 5)

           22.  З метою удосконалення єдиної виховної системи навчального закладу продовжити роботу методоб'єднання класних керівників (додаток №6)

          23. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника  

     директора школи з навчально-виховної роботи Дуб Н. П.

 

Директор   школи                                                                               М. Іваниця

               ПЛАН   РОБОТИ   МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

п\п

                Заходи

термін виконання

відповідальний

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Організаційна робота

 

Розробити план роботи методичного кабінету і затвердити на педраді

 

Працювати над проблемою «Підвищення ефективності уроку, позакласних заходів, всієї системи навчально-виховної роботи з метою формування високомпетентної   особистості учнів.

 

 

Поновити інформаційні виставки новими методичними матеріалами.

 

 

 

Обговорити і визначити основні напрямки роботи м/о.

 

Провести методичні оперативки «НУШ- в дії» .

 

Створити належні умови для поступової адаптації учнів 1, 5,10

 

 Педагогам школи опрацювати Лист МОН  України від 03.07. 2018 №1/9- 415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»

 

 

 

 

ІІ. Робота по підвищенню, удосконаленню педагогічної майстерності

 

Провести анкетування педагогічних працівників з метою визначення їх інформаційних потреб

 

 

Проводити наради з керівниками методичних об’єднань

 

 

 

Проводити індивідуальні консультації з вчителями-предметниками.

 

 Брати участь у роботі районних  методичних об’єднань та семінарів.

 

 

Тренінг із вчителями початкових класів «НУШ- нові можливості, виклики»

 

 

Організація і проведення предметних тижнів.

 

 

 

Організація і проведення моніторингу рівня  знань учнів з  математики, української мови у 9-11 класах

 

 

Слідкувати за своєчасним проходженням курсів підвищення кваліфікації (за окремим планом).

 

 

 

 

 

 

На нарадах, засіданнях м/о систематично знайомити вчителів із основними нормативними документами про школу та інструктивно-методичними листами.

 

 

 

Вчителям -  предметникам впроваджувати в практику роботи інтерактивні технології.

Проводити роботу з обдарованими дітьми

 

Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару

« Обдарована дитина»

 

 

 Круглий стіл «Професійна компетентність вчителів в умовах модернізації освіти»

 

 

Провести педради:  «Використання новітніх освітніх технологій з метою підвищення ефективності уроків художньо-естетичнорго циклу»

«Сприяння творчому розвитку особистості»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Робота з вивчення, узагальнення та поширення перспективного передового досвіду

 

Організувати відвідування уроків педпрацівниками.

 

Вивчати та узагальнювати досвід вчителів, які атестуються.

 

Знайомити педагогів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях.

 

Поповнення тематичних папок новими матеріалами з науково-методичної роботи.

 

 

 

 

03.09.2018

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

вересень

 

 

вересень

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

листопад

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

грудень

березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

 

 

постійно

 

 

Голова методичної ради

 

Педагоги

школи

 

 

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

Завуч школи, педагоги

 

 

 

 

Завуч школи, педагоги

 

 

 

Завуч школи, педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

Завуч школи

Педагоги

 

 

 

 

Завуч школи,педагоги

 

 

Завуч школи,педагоги

 

 

Завуч школи,педагоги

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

 

 

 

Педагоги школи

 

 

 

 

 

 

Завуч школи 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

 

 

 

Завуч школи,психолог

 

 

 

 

Завуч школи,педагоги

 

 

 

ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

Педагоги

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

Завуч школи

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДА  МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

 

 

 

 1. Дуб Н. П. – ЗДНВР, голова методичної ради.

 

 1. Шелемончак І. Ю. – заступник директора з виховної роботи, керівник м/о класних керівників, вчитель вищої категорії, секретар методичної ради.

 

 1. Чурей Н. І.– вчитель історії та правознавства , керівник м/о суспільно-гуманітарного циклу, І категорія .

 

 1. Дубінчак В.І.  – вчитель математики, категорія І, керівник м/о вчителів природничо-математичного циклу.

 

 1. Варга В.І. – вчитель початкових класів, категорія І, керівник психолого-педагогічного семінару вчителів 1- 4 класів.

 

 1. Іваниця М. В. –  директор школи, вчитель математики, категорія вища.

 

 1. Мушак М.М. – практичний психолог школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

 

Науково-методична проблема

 

«Підвищення ефективності уроку, позакласних заходів, всієї системи навчально-виховного процесу з метою формування  всебічно обдарованої  висококомпетентної  особистості учня».

Основні завдання методичної ради на 2018– 2019 н. р. :

 

 1.   Організувати освітню діяльність з урахуванням нового Закону про освіту від 05.09. 2017 року, листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-15 «Про  структуру 2018/2019  навчального року та навчальні плани загальноосвітніх  навчальних закладів», від  03.07.2018 №1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»  «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році», постанови Кабінету Міністрів України 09.08.2017 №576 «Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань  захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 2.  З метою  впровадження Концепції „Нова  українська школа”  педагогам працювати над розвитком ключових компетентностей, що  покликані забезпечити соціалізацію учнів та їхню інтеграцію в сучасне суспільство, сформувати в них стійкі моральні принципи й світоглядні орієнтири, виховати особистість із національною свідомістю, громадянськими якостями й критичним мисленням, здатною до творчого вирішення життєвих задач, саморозвитку та самонавчання.

 

 

 3. Створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

4. Впровадження перспективного досвіду вчителів школи, району, області, України  та передових освітніх технологій у практику роботи вчителів школи.

5. Вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій.

6. Забезпечення психолого-педагогічних умов для формування компетентної особистості.

7. Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня.

8.  Вдосконалення організаційно-методичної роботи у підготовці та участі випускників 2019 року в   ДПА  та ЗНО.

9.  Забезпечення якісного допрофільного і профільного навчання учнів.

 

 

 

 

 

 

Засідання  1                                    вересень

 

п/п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

1.

Аналіз роботи методичної ради за 2017 2018 начальний рік, затвердження плану роботи методичних об’єднань на 2018-2019 н. р.

Голова методичної  ради

2.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Голова методичної ради

3.

 Опрацювання Листа Міністерства освіти і науки України  від 03. 07. 2018  року № 1/9-415 «Шодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»

Педагоги школи

4.

Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару «Обдарована дитина»

Психолог школи

 

5.

Затвердження Положення про шкільне методичне об’єднання педагогічних працівників,  планів методичних об’єднань  школи , плану роботи педагогта плану роботи заступника директора з виховної роботи

Голова методичної ради

6.

Затвердження завдань шкільних предметних олімпіад

Голова методичної ради

 

7.

Про атестацію педагогічних працівників

ЗДНВР

8.

Про організацію конкурсу «Учитель року»

ЗДНВР

 

 

 

  

 

 

 

 

Засідання  2                                   листопад

 

  Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій                     

п\п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тренінг  «НУШ: нові можливості і виклики»

Обговорення і затвердження списків учнів для участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

 

Про роботу педколективу щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО

 

 

 

Панорама творчості вчителів, що атестуються «Наш бренд -педмайстерність і талант»

 

 

Підготовка і проведення педагогічної ради  «Використання новітніх освітніх технологій з метою підвищення ефективності уроків художньо-естетичнорго циклу»

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

голова метод. ради

 

 

 

 

завуч школи, вчителі-предметники

 

 

 

вчителі- предметники

 

 

 

 

Завуч школи,творча група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання  3                                                  січень

 

п\п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг « Професійна компетентність учителя в умовах модернізації освіти

 

Аналіз участі учнів у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад  з базових дисциплін, конкурсах.

 

Про стан роботи з учнями , що мають початковий рівень навчальних досягнень

 

Про роботу гуртків,факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять

 

Підготовка і проведення педагогічної ради   «Сприяння творчому розвитку  особистості»

 

 

 

 

 

вчителі школи, завуч школи

 

 

 

 

керівники м етодичних об’єднань

 

 

вчителі- предметними,

завуч школи

 

 

 

вчителі - предметники

динамічна група

 

 

 

Засідання  4                                 квітень

 

п\п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про підсумки атестації вчителів

 

 

Про підготовку та організацію проведення  ДПА в 9 класі

 

Про підготовку учнів 11 класу до здачі ДПА та ЗНО

 

 

Презентаційний звіт керівників МО про результати творчої педагогічної діяльності вчителів

 

 

 

директор школи

 

 

завуч школи

 

 

керівники м/о, вчителі-предметники

 

 

 

керівники м/о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання  5                              червень

 

п\п

 

    Зміст роботи

 

         Відповідальний

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  підсумки  методичної роботи  з педкадрами

 

Про стан виконання навчальних програм учителями школи

 

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік. Підсумки  моніторингу навчального

 

процесу за навчальних рік

 

Про підготовку до серпневих нарад учителів

 

 голова метод. ради

 

 

завуч школи

 

 

завуч школи, вчителі

 

 

 

 

динамічна група

 

 

дирекція школи

 

 

  ЦИКЛОГРАМА    РОБОТИ  З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ  СТАВНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ    СТ.

                         НА 2018– 2019н.р.

№п/п

               ЗМІСТ   ЗАХОДУ

ДАТА

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

10

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13

 

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

   

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

31.

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опрацювання  Листа МОН України від 03.07. 2018 №1/9- 415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»

Затвердження плану роботи  гуртків, факультативів, позакласних заходів.

 

Видання наказу «Про організацію методичної роботи в 2018-2019 н. р.

 

 

Проведення консультацій із педагогічними працівниками, які будуть атестуватися у 2018-2019 н.р.

 

 

Затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань, психолого – педагогічного семінару на навчальний рік.

 

 

 

 

Уточнення банку даних :

    - обдарованих дітей;

 

 

 

 

 

Робота шкільного методичного об’єднання  вчителів суспільно – гуманітарного циклу( за окремим планом)

 

 

Робота шкільного методичного об’єднання класних керівників

 

 

Робота семінару – практикуму вчителів початкових класів (за окремим планом)

 

 

Робота шкільного методичного об’єднання вчителів природничо – математичного циклу.

 

Робота постійно діючого психолого – педагогічно семінару «Обдарована дитина» (за окремим планом)

 

Методична оперативна нарада з учителями 1-4 класів «Організація навчально – виховного процесу  в початковій школі» (згідно Концепії «Нова українська школа»

 

Засідання методичної ради школи

(за окремим планом)

 

 

Методична оперативка з вчителями – предметниками, що викладають у 10 класі  «Новий стандарт у дії»

Відвідування уроків у вчителів

 

Інструктивно – методична нарада «Атестація вчителів  по- новому»

 

 

Робота практичного психолога школи щодо адаптації учнів 1, 5, 10 класів в умовах початкової , базової, середньої  школи.

 

 

Моніторинг якості знань з математики, української мови  у класах нового набору( 5, 10 )

 

 

 

Участь обдарованих дітей у шкільних та районних олімпіадах.

 

Індивідуальна допомога вчителям щодо роботи з обдарованими дітьми, організація роботи МАН

 

Підготовка до педагогічної ради:  «Використання новітніх освітніх технологій з метою підвищення ефективності уроків художньо-естетичнорго циклу»

 

 «Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються .

 

 

Вивчення стану  проведення виховних годин у  6 класі

 

 

Тиждень педагогічної майстерності вчителів початкових класів  «НУШ – в дії»

 

 

Аналізувати стан відвідування та успішності учнів

 

 

 

Проведення засідання педагогічної ради

«Використання новітніх освітніх технологій з метою підвищення ефективності уроків художньо-естетичнорго циклу»

 

 

 

 

 

Вивчення системи роботи класного керівника 6 класу Добей Т.Ю.

 

 

Підготовка та участь вчителів школи у роботі районних методичних об’єднаннях.

 

 

Класно-узагальнюючий контроль у 6 класі

 

 

 

 

Підготовка до педагогічної ради

 «Виховання в учнів  естетичної культури»

 

 

 

 

 

Проведення педагогічної ради «Сприяння творчому розвитку особистості»

 

 

Дні відкритих дверей для учнів 8-9 класів дочірніх шкіл

 

 

Створення творчої групи  з питань складання плану роботи школи на новий навчальний рік

 

Методична нарада з питань завершення  навчального року та підготовки учнів до ДПА.

 

Аналіз та підсумки методичної роботи за 2018-2019 н.р.

 

 

 

 

 

 до 01.09

 

 

 

 

 

 

До 01. 09. 2018

 

 

 

 

 

До 01.09.2016

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

вересень

 

 

 

вересень

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Вересень-жовтень

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

жовтень

 

 

Жовтень-

грудень

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

листопад

 

 

 

 

листопад

 

 

 

грудень

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

протягом року

 

 

листопад

 

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

травень

 

 

 

травень

 

 

 

травень

 

 

 

травень

 

Директор школи, завуч, вчителі

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

Директор школи, завуч

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Психолог школи, кл. керів.

 

 

 

 

 

Керівник м/о

 

 

 

 

 

Керівник м/о

 

 

Керівник м/о

 

 

 

Керівник м/о

 

 

 

Керівник м/о

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

Голова методичної ради

 

Завуч школи

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

 

Психолог

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

 

Завуч школи, учителі-предметники

 

завуч школи

 

 

 

 

Творча група

 

 

 

Адміністрація школи

 

 

 

 

Заступник директора з н. в. роботи

 

Вчителі початкових класів

 

 

Завуч школи, творча група

 

 

 

Завуч з навчально-виховної роботи

 

 

Адміністрація школи

 

ЗШЗНВР

 

 

Завуч школи

 

Завуч школи

 

Дирекція школи

 

 

 

 

Творча група

 

 

 

 

 

Завуч школи

 

 

 

Дирекція школи

 

 

Голова метод.ради

 

 

Завуч школи знавчально- виховної роб.

 

Завуч школи знавчально- виховної